Glutenvrije adressen

Type bedrijf

AlleHandel Productie Horeca

Deze adressenlijst is ontstaan op basis van positieve ervaringen van onze leden. VCV neemt geen verantwoordelijkheid op voor de correctheid van deze informatie. Suggesties om adressen toe te voegen of te verwijderen kunnen verstuurd worden naar vakantie@coeliakie.be

Voor buitenlandse adressen verwijzen we u door naar de coeliakievereniging van dat land. Op deze pagina staan verwijzingen naar deze verenigingen of op de website van de koepelorganisatie van Europese coeliakieverenigingen ( www.aoecs.org ) vind je de gegevens van alle Europese coeliakieverenigingen.

This address list was created based on positive experiences of our members. VCV takes no responsibility for the accuracy of this information. Suggestions to add or remove addresses can be sent to vakantie@coeliakie.be.

For foreign addresses, please refer to the celiac association of that country. There are references to these associations on this page or on the website of the umbrella organisation of European coeliac associations (www.aoecs.org ) you will find the details of all European coeliac associations.

trooper

Sluiten