Dunnedarmbiopt

Blijft een dunnedarmbiopt nodig?

Voortschrijdend onderzoek heeft er toe geleid dat de ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) in 2012 nieuwe richtlijnen opstelde voor de diagnose van coeliakie bij kinderen en adolescenten(*). Volgens deze nieuwe richtlijnen is een dunnedarmbiopsie in sommige gevallen niet meer nodig om de diagnose van coeliakie te stellen. De dunnedarmbiopten kunnen volgens de nieuwe richtlijnen achterwege blijven bij kinderen die aan vier voorwaarden voldoen: bij coeliakie passende klachten, sterk verhoogde titer van TG2A (meer dan tien maal de bovengrens van normaal), een positieve EMA-test en een met coeliakie geassocieerd HLA-type.
Bij minder sterke stijging van TG2A, bij vage klachten en bij het onbekend zijn van het HLA type, is een dunnedarmbiopsie echter onmisbaar.
In België blijft een dunnedarmbiopsie echter noodzakelijk om een vergoeding voor glutenvrije voeding te kunnen verkrijgen via het RIZIV.
 
(*) Bron: Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde , De nieuwe ESPGHAN-richtlijnen voor coeliakie bij kinderen, M.M.S. WESSELS, LUMC et al.

trooper

Sluiten