Historiek

Ontstaansgeschiedenis

De patiëntenvereniging “Vlaamse Coeliakievereniging” werd gesticht in 1979 op initiatief van ouders die zelf een kind met coeliakie hadden.

Het doel van de vereniging is de bevordering van het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van mensen met coeliakie en/of dermatitis herpetiformis en aanverwante ziektebeelden.

trooper

Sluiten