Wat is glutensensitiviteit?

Glutensensitiviteit is een nieuwe erkende aandoening bestaande uit overgevoeligheid aan bepaalde componenten in tarwe of gluten, zonder dat er sprake is van coeliakie, dermatitis herpetiformis of tarweallergie.

De aandoening komt meer voor bij vrouwen en bij jongvolwassenen. Er bestaat geen diagnostische test, wat het stellen van de diagnose bemoeilijkt.

De diagnose wordt gesteld bij patiënten bij wie coeliakie of tarweallergie zijn uitgesloten.  Toch reageren deze patiënten duidelijk op gluten en worden klachtenvrij bij het volgen van glutenvrij dieet.  Deze mensen hebben geen dunnedarmschade en een normaal anti-weefsel  transglutaminase. De symptomen zijn buikpijn, opgezette buik, veranderd stoelgangspatroon met vooral diarree in combinatie met algemene klachten zoals ijlhoofdigheid, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, gewichtsverlies, bloedarmoede.

Het onderliggend mechanisme achter glutensensitiviteit is nog niet volledig begrepen.

De behandeling bestaat uit het volgen van een glutenvrij dieet.

trooper

Sluiten