Doelstelling

Onze missie bij de Vlaamse Coeliakievereniging is om een gemeenschap te creëren waar mensen met coeliakie, dermatitis herpetiformis en aanverwante aandoeningen elkaar kunnen vinden, ondersteunen en inspireren. We streven ernaar om toegang te bieden tot essentiële informatie, kansen te creëren voor persoonlijk contact en de stem van onze leden te laten horen in het streven naar een betere kwaliteit van leven.

Onze vereniging streeft de volgende doelstellingen na:

  • Het leggen van contacten tussen coeliakiepatiënten of de ouders van coeliakiepatiënten via een driemaandelijks magazine, regionale bijeenkomsten, een jaarlijkse ledendag met nevenactiviteiten en een discussieforum;
  • Het bekendmaken van glutenvrije dieetproducten en de bevordering van de distributie ervan;
  • Het opstellen en het publiceren van recepten voor glutenvrij koken en bakken;
  • Het publiceren van nuttige adressen zoals dieetzaken, horeca en gespecialiseerde diëtisten;
  • Het ruimer bekendmaken van de begrippen ‘coeliakie’ en ‘glutenvrij dieet’;
  • Het publiceren van medische en diëtische informatie omtrent coeliakie en het glutenvrij dieet;
  • Het behartigen van de belangen van coeliakiepatiënten bij de overheid en de mutualiteiten.

trooper

Sluiten