Jaarlijkse Ledendag uitgesteld

zaterdag 14 maart 2020

Tot onze spijt moeten we jullie meedelen dat onze Jaarlijkse Ledendag van 18 april a.s. in Leuven wordt verplaatst. De nieuwe datum is nog niet gekend, informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Risico
Je hebt de laatste dagen ongetwijfeld de ontwikkelingen over het coronavirus (COVID-19) op de voet gevolgd. Dat doen we ook bij VCV, want het welzijn en de veiligheid van onze vrijwilligers en onze leden staan altijd voorop. We willen voorkomen dat we onze Ledendag op het laatste moment moeten afblazen. Nu heeft iedereen op tijd duidelijkheid.

Nieuwe datum
De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. Het programma zoals het in Coeliakiemagazine (dat eerstdaags in je brievenbus valt) staat, zal zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Daar zullen we jullie tijdig over informeren.

Algemene Ledenvergadering
Op de Jaarlijkse Ledendag staat ook de Algemene Ledenvergadering gepland. Volgens onze statuten vindt deze vergadering binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar plaats. Uit praktische overwegingen verplaatsen we deze vergadering ook naar de nieuwe datum. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, stuur dan een mail naar info@coeliakie.be.
We zullen het jaarverslag en de jaarrekening – die op de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd - op onze website publiceren. Wij vinden transparantie belangrijk.

Voor vragen over het coronavirus verwijzen we naar de website van de overheid www.info-coronavirus.be. U kunt ook contact opnemen met het federale callcenter op 0800 14689.

Draag zorg voor jezelf en ook voor anderen. Tot gauw!

Het VCV-bestuur

« Terug

Sluiten